NYITOTT SZÍVVEL…

„Az életemet együttérzéssel akarom feltölteni, olyan áramlást elindítani köztem és mások között,

amely egymás szívből jövő megajándékozásán alapszik.”

(Dr. Marshall B. Rosenberg)

EGY GONDOLAT EREJÉIG:

Több mint, 40 évvel vagyok idősebb a tanulóknál,

az ő szülei a gyerekeimmel egykorúak,

ez már „generációs szakadék”.  

Hiszem és vallom, hogy életkortól függetlenül minden korosztállyal meg tudjuk érteni/értetni egymást, egy nyelven szólhatunk,

ha kommunikációnkkal megtaláljuk a másik ember szívét megérintő,

szavakba formált gondolatainkat. 

Az értelmes, asszertív (erőszakmentes) kommunikáció értelmet teremt;

így a tanulóim szívesen megteszik, amit kérek tőlük:

„megszelídítem a lelküket” 

 Én ezt így nevezem:

Nyitott szívvel tanítani, támogatni, segíteni…

 

GYERMEKVÉDELEM

Család-és gyermekvédelem szakos pedagógus

Gyermekvédelem meghatározása:

Mindazon törvények, rendeletek és intézkedések összessége, melyek a gyermekek egészséges fejlődését biztosítják születésüktől a felnőttkor eléréséig. A  gyermekvédelem már a születés előtti (intrauterin) időszakra is kiterjed. 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer a gyermekjóléti szolgálatok által működtetett együttműködési rendszer az egészségügyi és oktatási intézményekkel, különböző hatóságokkal.

Célja a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése. A gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.

Család-és GYV-Mester

Infojegyzet_2017_27_gyermekvedelmi jelzorendszer

https://www.parlament.hu/documents/10181/1202209/Infojegyzet_2017_27_gyermekvedelmi+jelzorendszer.pdf/104dd04a-dca3-47bc-944e-bfb07067676f

A prevenció – megelőzés pedagógusként:

  • elsődleges prevenció (az egészség, a személy általános védelme és támogatása)

  • a problémák megelőzése a legfőbb cél

  • a mentális jólét

  • a környezeti biztonság megőrzése és erősítése

1997. évi XXXI. törvény

Titoktartás a közoktatásban

okostelefon Maslow

Tolerancia

Iskolai_eroszak 2019

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája 

forrás: https://www.kormany.hu/download/6/0e/c0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Gyermekv%C3%A9delmi%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf

 

 

LIFE COACH

A   Life  Coach  szó szerinti fordítása: „élet edző”

Én így nevezem: Életvezetési támogató

A coach egyéni támogatást nyújt abban, hogy sikerüljön elindulni/túllépni/megoldani a már meglévő nehézségeket, problémákat. A coach személye/személyisége a sikeres coaching folyamat „legfontosabb, kreatív eszköze”. A kreativitás alkotás, értékteremtő.
A szakmailag jól felkészült coach kezében bármilyen eszköz lehet, a legújabb coach technikától kezdve, a saját kreatív ötletét beleértve, amely eszközöket arra használunk, hogy a kitűzött célokat közösen elérjük, ezáltal a coachi „levetkőzteti” önmagát.
A coach primer eszközei:
koncentrált figyelem, elfogadás, meghallgatni/meghallani, empátia
Bármennyire felkészült a coach szakmailag/eszközökben/módszerekben, a coahcing tartogat meglepetést. Általában nem előre meghatározott módon zajlik, jó, ha a coach tud improvizálni, rugalmasan alkalmazkodik a szituációhoz, a kliens igényeit szem előtt tartva.
A Coach a coaching folyamatában teljes jelenlétet biztosít a Coachi (kliens) számára.
A coaching létrejöttének alapja a coachit (kliens, ügyfél) tekintve:
  1. Önkéntesség
  2. Probléma megléte
  3. Hajlandóság az együttműködésre
A coaching 4-10 találkozást jelent, első része az akvizíciós beszélgetés (megismerik egymást, tudnak-e együtt dolgozni) amely kéthetente 60-90 perces ülésből áll.
Elinduláskor célszerű a coachi kreativitását felszínre hozni, a coachit kimozdítjuk a saját megszokott „komfort zónájából”, gondolkodásra sarkalljuk (jobb agyfélteke), elérjük a „flowt”. „A tökéletes élmény alapja a “flow”, vagyis az a jelenség, amikor annyira feloldódunk egy tevékenységben, hogy minden más eltörpül mellette, az élmény maga lesz olyan élvezetes, hogy a tevékenységet bármi áron folytatni akarjuk, pusztán magáért.” [1]
MI A COACH FELADATA?
Rávilágítani a coachi által hozott dilemmára, az általa történő felismerésre, a változtatás lehetőségére, amely a cél felé ugyan irányt jelöl, utat mutat, azonban kiderül, mint oly sokszor az életben: „semmi nem az, aminek látszik”.

Az empátia, az asszertív kommunikáció, a hallgatás/meghallgatás művészete hivatásom és hitvallásom, azonban a coaching kérdezés technikája során, soha nem mi mondjuk meg a „tutit”.

Ez a coachi (kliens) feladata, erről szól a coaching ülés folyamata…

 

[1] Csíkszentmihályi Mihály: Flow. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2001. p. 11.

IKIGAI

  • IKIGAI (生き甲斐) japán fogalom, jelentése:

  • „A LÉT ÉRTELME”

  • A japánok szerint mindenkinek van ikigai-ja.

A megtalálása mély és gyakran hosszú önismereti út által lehetséges.

Nagyon fontosnak tartják, mivel hitük szerint ez hoz sikert és értelmet az életbe.

forrás: https://woohoo.hu/a-hosszu-elet-japan-titka/

10 alapelv a teljesebb életért:
1. Maradj aktív, ne kényelmesedj el!
2. Hagyj időt magadnak, ne siesd el a dolgokat!
3. Ne habzsolj, és ne tömd tele magad!
4. Vedd körül magad igaz barátokkal!
5. Lendülj formába a következő születésnapodig!
6. Mosolyogj!
7. Térj vissza a természethez!
8. Légy hálás!
9. Éld meg a pillanatokat!
10. És persze kövesd az ikigaiod!

forrás: https://woohoo.hu/a-hosszu-elet-japan-titka/

 

60. évesen 3. diplomám

1977. Érettségim

20. évesen

AZ ÉN IKIGAIM

AMIHEZ IGAZÁN ÉRTEK:

tanítás, asszertív kommunikáció, meghallgatás, figyelem, önfegyelem, pozitív fegyelmezés, empátia, együttérzés, szeretet,  tisztelet

AMIT SZERETEK CSINÁLNI:

tanítani, észrevenni/csöndben figyelni, hallgatni/meghallgatni/meghallani/elgondolkodni, tenni/cselekedni

AMIRE SZÜKSÉGE VAN A VILÁGNAK:

figyelem, csend, harmónia, béke, szeretet

AMIÉRT MEGKERESNEK:

odafigyelés, meghallgatás, együttérzés, megértés, bizalom