NYITOTT SZÍVVEL…

„Az életemet együttérzéssel akarom feltölteni, olyan áramlást elindítani köztem és mások között,

amely egymás szívből jövő megajándékozásán alapszik.”

(Dr. Marshall B. Rosenberg)

EGY GONDOLAT EREJÉIG:

Több mint, 40 évvel vagyok idősebb a tanulóknál,

az ő szülei a gyerekeimmel egykorúak,

ez már „generációs szakadék”.  

Hiszem és vallom, hogy életkortól függetlenül minden korosztállyal meg tudjuk érteni/értetni egymást, egy nyelven szólhatunk,

ha kommunikációnkkal megtaláljuk a másik ember szívét megérintő,

szavakba formált gondolatainkat. 

Az értelmes, asszertív (erőszakmentes) kommunikáció értelmet teremt;

így a tanulóim szívesen megteszik, amit kérek tőlük:

„megszelídítem a lelküket” 

 Én ezt így nevezem:

Nyitott szívvel tanítani, támogatni, segíteni…