GYERMEKVÉDELEM

Család-és gyermekvédelem szakos pedagógus

Gyermekvédelem meghatározása:

Mindazon törvények, rendeletek és intézkedések összessége, melyek a gyermekek egészséges fejlődését biztosítják születésüktől a felnőttkor eléréséig. A  gyermekvédelem már a születés előtti (intrauterin) időszakra is kiterjed. 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer a gyermekjóléti szolgálatok által működtetett együttműködési rendszer az egészségügyi és oktatási intézményekkel, különböző hatóságokkal.

Célja a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése. A gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.

Család-és GYV-Mester

Infojegyzet_2017_27_gyermekvedelmi jelzorendszer

https://www.parlament.hu/documents/10181/1202209/Infojegyzet_2017_27_gyermekvedelmi+jelzorendszer.pdf/104dd04a-dca3-47bc-944e-bfb07067676f

A prevenció – megelőzés pedagógusként:

  • elsődleges prevenció (az egészség, a személy általános védelme és támogatása)

  • a problémák megelőzése a legfőbb cél

  • a mentális jólét

  • a környezeti biztonság megőrzése és erősítése

1997. évi XXXI. törvény

Titoktartás a közoktatásban

okostelefon Maslow

Tolerancia

Iskolai_eroszak 2019

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája 

forrás: https://www.kormany.hu/download/6/0e/c0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Gyermekv%C3%A9delmi%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf